Вход
Понеделник, 05 Август 2013 19:32

ДДС при доставки на зърно

През октомври ще се въведе механизмът за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури

от Министерство на финансите

През октомври ще бъде въведено обратното начисляване на ДДС при доставките на зърно и технически култури

Според Людмила Петкова чрез тази мярка ще се спрат данъчните измами в сектора, както и че ще се предпазят коректните фирми от случайни сделки с некоректни доставчици

Мярката „Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури“ е най-ефективната за борба с данъчните измами в този сектор – това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова по време на презентацията си за разясняване на принципите и очакваните резултати от въвеждането й. Министерството на финансите подготвя две промени – в ЗДДС и в Закона за съхранение и търговия със зърно, за да може в най-скоро време - до 1 октомври 2013 г., обратното начисляване на ДДС в този бизнес-сектор да влезе в сила. Режимът за обратно начисляване на ДДС ще бъде транспониран в българското в следствие на промяна в Директива 2006/112/ЕО с Директива 2013/43/ЕС, която ще влезе в сила от 15 август 2013 година.

В презентацията си заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни основните моменти от изготвената Концепцията за въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в националното данъчно законодателство. Същността на механизма за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с ДДС и данъкът по доставките е изискуем от получателя – регистрирано по ЗДДС лице. Стоките, които влизат в обхвата на механизма, са зърнените и техническите култури в непреработен вид. Прилагането му е за доставки с място на изпълнение на територията на страната, по които получател е регистрирано по ЗДДС лице, а доставчик е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Министерството на финансите предвижда чрез тази мярка да се осъществи контрол на регистрираните фирми, ползващи този режим, по отношение на доставки от тяхна страна към нерегистрирани фирми за начисляването и внасянето на данъка. В Концепцията е заложено взаимодействието с органите на Държавен фонд “Земеделие“ при обмена на информация за производителите на зърнени и технически култури и засетите площи. Ще се организират и съвместни проверки на органите по приходите на НАП и органите на Националната служба по зърното на обектите от бранша, подлежащи на контрол – това се земеделските производители, търговците, зърнохранилищата, публичните складове и преработвателите.

„Резултатите от тази мярка могат да си видят още в края на годината и тогава ще се направи оценка на ефекта от въвеждането й“, допълни заместник-министър Петкова и поясни, че секторът производство и търговия със зърно и зърнени култури е най-рисков за ДДС-измами и затова първо в него ще се въведе този механизъм. Според Людмила Петкова браншовите организации също подкрепят тази мярка, а очакванията на МФ от въвеждането й са повишаване на бюджетните приходи от ДДС и други данъци чрез намаляване дела на данъчните измами и деклариране на реалните приходи от продажби на зърнени и технически култури. Министерството на финансите очаква намаляване в значителна степен на издаването на фалшиви фактури или на фактури, издадени от несъществуващи икономически оператори, използвани за неправомерно възстановяване на ДДС или за намаляване на размера на дължимия данък за внасяне. Чрез механизма ще се предпазят икономически коректните фирми от случайни сделки с некоректни доставчици и ще се осигурят допълнителни оборотни парични средства за лицата по доставките със зърно.

Прочетена 7528 пъти Последно променена в Вторник, 06 Август 2013 10:42