Вход
Четвъртък, 31 Октомври 2013 11:34

Министерският съвет одобри бюджет 2014

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за държавния бюджет на България за 2014 г., съобщи пресслужбата на кабинета. Одобрена е и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., която представлява мотивите към законопроекта. Двата документа са изготвени изцяло въз основа на изискванията на Закона за публичните финанси и са обвързани със заложените в него правила и ограничения като важен елемент на бюджетната рамка.

Правителството одобри и проекта на закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. и предлага на Народното събрание да го приеме, съобщиха още от пресслужбата на кабинета. Прогнозата на Министерството на финансите предвижда реалният растеж на икономиката през 2014 г. да бъде 1,8%, а брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне до 81,582 млрд. лв. Очакваната през следващата година инфлация (хармонизиран индекс) е 1,8%. Фискалните параметри предвиждат приходи в размер на 30 886,0 млн. лв. (37,9% от БВП, което е увеличение с 501,2 млн. лв. в сравнение с 2013 г.). Разходите са в размер на 32 358,3 млн. лв. (39,7% от БВП при ограничение от 40% от БВП, което представлява ръст от 380,1 млн. лв. спрямо 2013 г.). Заложеният дефицит е 1,8% от БВП или 1 472,3 млн. лв. в номинално изражение.

През 2014 г. се предвижда дългът да възлезе на 18 млрд. лв., което е увеличение от 3,4 млрд. лв. спрямо очакваното ниво на държавния дълг към края на 2013 г. Размерът на дълга съществено ще намалее още в началото на 2015 г. предвид предстоящото пиково плащане от около 1,7 млрд. лева по емитираните през 2002 г. глобални облигации в щатски долари. Запазва се нивото на минималния размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. от 4,5 млрд. лв. В периода 2014-2016 г. предвиденото бюджетно салдо по консолидираната фискална програма е дефицит в размер на 1,8% от БВП за 2014 г., 1,5% от БВП за 2015 г. и 1,1% от БВП за 2016 г. при растеж на БВП от 1,8% за 2014 г., 2,9% за 2015 г. и 3,4% за 2016 г.

Прочетена 7162 пъти Последно променена в Четвъртък, 31 Октомври 2013 11:48