Вход
Сряда, 13 Ноември 2013 10:15

Земеделски производители, регистрирани по ДДС, ще могат да избират как да се облагат

Право на избор от физическите лица - земеделски производители, регистрирани по ЗДДС, за реда на данъчно облагане предвижда Данъчната политика 2014-2016 г.

В новата Данъчна политика за периода 2014-2016 г. се дава право на избор от физическите лица - земеделски производители, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), за реда на данъчно облагане. „Предоставена е възможност на физическите лица - земеделски производители, които са регистрирани по ЗДДС да изберат дали да се облагат по реда предвиден за едноличнитетърговци или като физически лица с приспадане на 60 на сто нормативно признати разходи.

Съгласно действащото законодателство физическите лица-земеделски производители, регистрирани по ЗДДС са задължени да се облагат като еднолични търговци и съответно да прилагат Закона за счетоводството. Право на избор по кой ред да се облагат в момента имат физическите лица –земеделски производители, които не са регистрирани по ЗДДС.

Действащото законодателство поставя земеделските-производители, регистрирани по ЗДДС в неравностойно положение не само спрямо земеделските производители, които не са регистрирани по ЗДДС, но и спрямо всички физически лица, извършващи стопанска дейност без да са търговци по смисъла на Търговския закон“, информират от Министерството на финансите (МФ).

По думите на заместник-министърът на финансите Людмила Петкова Данъчната политика за периода 2014-2016 г. ще бъде ориентирана към създаване на ефективна данъчна система предоставяща макроикономическа и бюджетна стабилност в средносрочен и дългосрочен план.

“Данъчната политика има за цел от една страна осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнение на фискалната политика на правителството, а от друга страна - подобряване набизнес средата за стимулиране на икономическия растежи заетостта”, допълва Людмила Петкова.

Прочетена 8290 пъти Последно променена в Сряда, 13 Ноември 2013 10:17