Вход

Екип

Екипът на Римеса Одит се ръководи от двама управляващи съдружници::

Румяна Трифонова Халаджова

Дипломиран експерт-счетоводител (Диплом 0218 от 1993г.), който упражнява професията на регистриран одитор от 15 години. В практиката си е одитирала публични дружества, търговски дружества с частно, държавно и общинско участие и кооперации. Притежава богат опит в одита на предприятия от сферите на промишлеността, услугите, строителството, селското стопанство, търговията и здравеопазването.

Светлана Цветанова Павлова

Дипломиран експерт-счетоводител (Диплом 0633 от 2007г.) и регистриран одитор от 2008г. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от 2013 г. Освен в одита на годишни финансови отчети, има квалификация и опит в бюджетирането, финансовото управление, отчитането и одита на проекти. Ръководила е екипи за одит на проекти, финансирани със средства от ЕС.

 

Последно променена в Събота, 31 Август 2013 20:56