Вход

Обществени поръчки

Римеса одит ООД притежава дългогодишен опит в областта на обществените поръчки и е изградила експертен капацитет за подготовка, провеждане и контрол на процедури за избор на изпълнители. Ръководител на екипите, в които се включват и външни експерти, е управителят на дружеството Светлана Павлова, която притежава степен магистър по право и юридическа правоспособност. Предоставяме услуги на възложители по смисъла на ЗОП за подготовка на документации за обществени поръчки, провеждане и финализиране на процедурите за избор на изпълнители. Предоставят се и услуги на участници за подготовка на оферти и консултации относно законосъобразността на процедурите и възможностите за обжалване на решенията на възложителите.

Последно променена в Понеделник, 19 Май 2014 23:05